Нурила – Кереметим 2 Текст


Язык песни: Киргизский

Нурила – Кереметим 2 Текст

Көздөр толо сүйүүгө
Ашыгабыз көрүүгө
Таң каламын ак сүйүүнүн
Сыйкыр Күчүнө
Көздөр толо мээримге
Күчөп улам сезимдер
Таң каламын ак сүйүүнүн
Кереметине

Кайырма:
Чексиздиктин символундай
Жаным сегиз санындайбыз
Отко чачкан бензин сымал
Өчпөй күчөп жалындайбыз
Көздүн жоосун алып турган
Оймо чийме курактайбыз
Ашыктардын сүйүүсүнө
Күбө болгон чырактайбыз.

Өзүң барда жан дүйнөм
Бир керемет шаң дүйнөм
Сен күлгөндө жылмайып
Бар дүйнөм күлгөн
Жылдызымда айымсың
Жарык аткан таңымсың
Маңдайыма жазылган сен
Менин багымсың

Кайырма:
Чексиздиктин символундай
Жаным сегиз санындайбыз
Отко чачкан бензин сымал
Өчпөй күчөп жалындайбыз
Көздүн жоосун алып турган
Оймо чийме курактайбыз
Ашыктардын сүйүүсүнө
Күбө болгон чырактайбыз.