Наарын Сүйүнбеков – Мен үчүн өмүр сүрчү жарыгым Текст


Язык песни: Киргизский

Наарын Сүйүнбеков – Мен үчүн өмүр сүрчү жарыгым Текст

Мен үчүн мен үчүн өмүр сүрчү жарыгым
Орундалып канча жыл мен күткөн тилегим
Издеген теңине жолукту жүрөгүм
Сен менин көзүмө күн болуп көрүнгөн
Махабат мээрими нур болуп төгүлгөн
Мен сага бир гана амандык тилеймин
Сен өчсөң мен дагы өчөмүн билээрсин

K-M
Мен үчүн мен үчүн өмүр сүрчү жарыгым
Сен үчүн сен үчүн берер элем баардыгын
Денизин кечип бирге тагдырдын
Мен үчүн мен үчүн өмүр сүрчү жалгызым

2-куплет
Өзүмдү бактылуу сезинем сен барда
Сагынам жанымда жок болуп калганда
Эн кымбат сыйысын өмүрдүн сен мага
Жүрөгүм каалаган бакытым сен гана
Жалгызым бирге бол кечимде тандарда
Өзүңсүз кызыксыз мен үчүн жалганда

K-M
Мен үчүн мен үчүн өмүр сүрчү жарыгым
Сен үчүн сен үчүн берер элем баардыгын
Денизин кечип бирге тагдырдын
Мен үчүн мен үчүн өмүр сүрчү жалгызым