Cipri Popescu și Vasilică Puștiu – La grajdul unui păstor Versuri


Limba: Română

Cipri Popescu și Vasilică Puștiu – La grajdul unui păstor Versuri

Strofa I:
Ascultă, creștine bun
Sfânt colindul de Crăciun
Să-ți mai aducem aminte
Și de lucrurile sfinte
La premier de sărbătoare,
Când e bucurie mare.
Azi pornește în drumul lui
Iosif, robul Domnului
Și mireasa lui, Maria
Să împlinească prorocia
Nu de-acum, ci din vecie
Voia tatălui să fie.

Strofa II:
Ajungând într-un oraș,
Au cerut puțin sălaș,
Să le dea loc să se culce
Noaptea în drum să nu-i apuce,
Că e vreme friguroasă,
Și Maria stă să nască.
Dar câți Iosif întreba,
Nimeni milă nu avea
“Du-te, du-te și ne lasă
Că n-ai loc la noi în casă
Mergi afară din cetate
Unde-s grajdurile toate”.

Strofa III:
Și au făcut cum li s-a spus,
Printre cei săraci s-au dus
La grajdul unui păstor
Ce plângea de mila lor
Un palat de le-ar fi dat,
Dar n-avea decât un grajd.
Dar păstorul nu știa
Cine în fața lui stătea
Cea mai sfântă între fecioare
Mulțumea pentru îndurare,
Că va naște în grajdul lui
Mântuirea omului.

Strofa IV:
Și în noapte, mai târziu
Prea slăvita naște un fiu
Tatăl cerul îl deschide
Și din ceruri îi trimite
Îngerii să-i cânte dulce
Maica fiul să și-l culce.
Iată cel fără de-nceput
Că pe lume s-ă născut
Cerul ne-o dat împărat
Să ne scape de păcat
Că pământu-i tare plin
De păcate și de chin.