Şöhrət Məmmədov – Əqrəblər Lyrics


Artist or band: Shohrat Mammadov - Scorpions

Song language: Azerbaijan

Year of issue: 2023

Description: Those sleepless nights Your thoughts are killing you After all, when I'm not there, who will you count? Crying in his room every night Someone you don't like is in bed You will count my name You will address me Do not the scorpions stop in vain, the hour does not pass Of-of, oh-oh Let the world sink, everyone is a liar Time does not pass, of-of, aman- aman You will secretly save my picture You will cry every night You will flip through the memories, but you will endure. It brought tears to my eyes He filled his soul with his dreams He did such injustice to himself He will torment you every moment.

Şöhrət Məmmədov – Əqrəblər (Mahnı Sözləri):

O yuxusuz gecələrin
Səni öldürən düşüncələrin
Axı mən olmayanda qədərin kimi hesab edəcən?
Hər gecə ağlayıb otağında
Sevmədiyin biri yatağında
Mənim adımı sayaqlayacan
Mənə xitab edəcən
Əqrəblər boşuna dayandımı, durub saat, keçmir zaman
Of-of, aman- aman
Batsın belə dünya, hərkəs yalan-dolan
Keçmir zaman, of-of, aman- aman
Gizlicə şəklimi saxlayacan
Hər gecə hönkür- hönkür ağlayacan
Xatirələri varaqlayacan, hələ ki, tab edəcən.
Gözlərimin yaşını yerə ələyib
Ruhunu xəyallarına bələyib
Özünə özün elə zülüm eləyib
Hər an əzab edəcən.

Rate post
5/5 - (1 vote)