Айгерим Эшим – Коз мончогум Текст


Язык песни: Киргизский

Айгерим Эшим – Коз мончогум Текст

Махабатым басылбаган,
Кызыл күлүм ачылбаган.
Бар чындыгын жашырбаган,
Кош жүрөк ай кошулбаган.
Мен кайрылып келем бүгүн,
Сага кандай ишенем гүнүм.
Сыйлап берген көз мончогум,
Көзгө түшсүн сенден мурун.

Көз мончогуң колуңдагы,
Көз мончогуң үзүлүптүр.
Эх карагат көздөрүңө
Көрбөгөндөр кызыгыптыр.
Мага деген чын көңүлүң,
Эми кимге бурулуптур.
Көз мончогуң колуңдагы,
Көз мончогуң үзүлүптүр.

Сага жаным чыгалбасам,
Кайгы муңду жеңе албасам.
Биз кезиккен жерге жаным,
Сагынганда кел ар качан.
Жетпедим өзүңдү самап,
Сүйүүбүз сакталып калат.
Эми унутуп баратканда,
Көз мончок эсиме салат.

Көз мончогуң колуңдагы,
Көз мончогуң үзүлүптүр.
Эх карагат көздөрүңө
Көрбөгөндөр кызыгыптыр.
Мага деген чын көңүлүң,
Эми кимге бурулуптур.
Көз мончогуң колуңдагы,
Көз мончогуң үзүлүптүр.

Rate post
3.5/5 - (6 votes)

Tags